Από το 2011 το εργαστήριό μας χρησιμοποιεί την τεχνική του LASER SINTERING PXS της PHENIX 3D για την κατασκευή των μεταλλικών σκελετών σε προσθετικές εργασίες. Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μια διαδικασία κατά την οποία η εργασία "τυπώνεται" σε 3 διαστάσεις. Η δημιουργία της εργασίας πραγματοποιείται με την εναπόθεση στρωμάτων σκόνης σε κατάλληλο πάχος πάνω σε μια πλάκα μετάλλου, ενώ παράλληλα μια ακτίνα λέιζερ διαγράφει το σχήμα λιώνοντας και στερεοποιώντας την σκόνη επιλεκτικά. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθεί το τελικό σχήμα της εργασίας. Πρόκειται για μια τεχνική υψηλής ταχύτητας, απόλυτης ακρίβειας και τέλειας εφαρμογής.

Contact Us

210.22.36.145, 210.83.100.20

Ορλάνδου 4. Κάτω Πατήσια - Τ.Κ. 104 45, Αθήνα

facebook  twitter  youtube