ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ     

Υπεύθυνος τμήματος κινητής προσθετικής, εμφυτευμάτων και διαχείρισης του Εργαστηρίου.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΚΟΥΣΑ

Υπεύθυνη τμήματος κεραμικής-αισθητικών αναδιαμορφώσεων.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ

Υπεύθυνος τμήματος ψηφιακής οδοντοτεχνικής και ρομποτικής τεχνολογίας.

Contact Us

210.22.36.145, 210.83.100.20

Ορλάνδου 4. Κάτω Πατήσια - Τ.Κ. 104 45, Αθήνα

facebook  twitter  youtube